Rotaquiz: VOLZET, geen inschrijvingen meer mogelijk

160807 Rotaquiz - kaart

!!! Er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk !!!

Naam ploeg

Naam kapitein

Telefoonnummer

E-mail

Schrijven zich in met
personen (max. 4)

Ik betaal 20 euro
 aan de inkom via overschrijving op rekening BE29 0689 0065 8464 op naam van RCBB met vermelding van ploegnaam