Zonevergadering – 20.02.2018


RCBB wierp zich op als de club die de zonevergadering 2018 organiseerde. Met een kleine 100 aanwezigen uit onze 6 zoneclubs, werd het een meer dan geslaagde avond.